MC dack

Det är några saker som är viktiga att göra med din bil för att säkerställa att den förblir i gott och säkert skick och att det bibehåller andrahandsvärdet på en hög nivå. Du bör alltid se till att din bil är väl underhållen. Detta betyder korrekt och regelbunden service är viktigt. Servicehandboken anger de nödvändiga tillfällen för bilservice som du inte bör missa och dagens bilar påminner föraren om dem när de närmar sig via bilens färddator. När bilen är relativt ny, kan icke utförda servicetillfällen leda till att de nybilsgarantier som finns kan ogiltigförklaras. Detta kan leda till onödigt dyra reparationer senare. Det samma kan hända om du besöker en verkstad som inte är auktoriserad att utföra service på ditt bilmärke. En auktoriserad verkstad är utbildad på de bilmärken som de kan serva, de använder rätt verktyg och originalreservdelar så att alla garantier gäller.

För mer information om bilservice, besök: https://vianor.se/